Categories
Stoicismen

9 Övningar från stoicismen som gör dig mentalt stark

Stoicismen grundades i Aten runt 200 år f.k. av en person som kallas för Zenon från Kitium, och filosofin har hjälpt många av världens mäktigaste människor att ta sig igenom livets upp och nedgångar.

Några nämnvärda personer är filosofer som Epiktetos och Seneca, krigsgeneraler och kejsare som Marcus Aurelius.

Även många av dagens stora entreprenörer lever sina liv enligt den stoiska filosofin. Bill Gates, Warren Buffet och Steve Jobs är några av dessa.

Stoicismen skiljer sig från religioner och andra filosofier eftersom det baseras på erfarenheter, kunskap och dagliga beslut.

En huvudprincip är också att man inte bör förlita sig på externa händelser, utan fokusera på det du kan kontrollera, och hur vi reagerar.

Stoicismen har huvudsakligen fyra grundstenar:

  • Vetskapen om hur oförutsägbar världen är (och hur lite kontroll enskilda individer har på det slutgiltiga utfallet)
  • Att vara medveten om hur kort livet faktiskt är
  • Självkontroll, ståndaktighet och mental styrka
  • Att våra impulsiva reaktioner till stor del är grunden till nästan allt missnöje vi känner

Det finns ingen som säger hur världen bör vara, eller hur samhället borde vara uppbyggt.

Istället fokuserar stoicismen på principer som ska hjälpa dig överkomma destruktivt beteende, ta bättre beslut, och vägleda dig i ditt agerande.

Utan en ideologisk och idyllisk illustration av världen och din närmaste omgivning är du och dina handlingar det enda som finns kvar.

Det är också det enda som avgör hur du själv upplever världen du lever i.

Stoicismen skiljer sig alltså från många andra filosofier och levnadssätt eftersom det fokuserar på praktiska applikationer baserat på erfarenheter, snarare än att rätta sig efter en intellektuell ideologi.

Stoicismen har 3 huvudsakliga frontfigurer

Marcus Aurelius, staty

Marcus Aurelius

Kejsare över det romerska riket och världens (då) mäktigaste man, skrev en journal varje dag om återhållsamhet, medkänsla, och ödmjukhet. Aurelius insikter finns att läsa i en bok som heter “Meditations” (på svenska, “Självbetraktelser“)


Epiktetos

Började livet som slav, men överkom sedan slaveriet och grundade en skola som bland annat hade Arrianos som lärjunge (ännu en välkänd grekisk filosof som även var kommendör i militären).


Seneca

Seneca var lärare till den romerska kejsaren Nero och tvingades till självmord efter misstankar om konspiration mot kejsaren, men kunde under denna svåra period bara tänka på att trösta sin fru och hans vänner.

Lärdomarna från dessa tre utgör grunderna i stoicismen, och alla moderna tolkningar baserar sina versioner på kunskapen och lärdomarna från dessa tre personer.


Stoicismen i nutid

Jag skulle faktiskt vilja argumentera för att en av anledningarna (kanske den största anledningen) till att både LinkedIn och Facebook har blivit så framgångsrika, är i grund och botten en princip från Epiktetos – en av stoicismens frontfigurer.

Här är ett citat från Epiktetos bok, Discourses:

“[…] choose whether to be loved by these friends and remain the same person, or to become a better person at the cost of those friends … if you try to have it both ways you will neither make progress nor keep what you once had.” – Epictetus

I detta stycke pratar Epiktetos om en av de mest välkända principerna hos dagens karriärister, entreprenörer, och affärsmän:

Du blir som du umgås.

Warren Buffet, en av tidernas bästa investerare, har ett känt citat som lyder:

“It’s better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours and you’ll drift in that direction.” – Warren Buffet

Även Jeff Bezos, Amazon’s grundare och nuvarande VD, har sagt:

“Life’s too short to hang out with people who abresourceful.” -Jeff Bezos

Men kanske det mest kända citatet som kommer från motivationstalaren Jim Rohn:

“You are the average of the five people you spend the most time with.” -Jim Rohn

Rätt kontaktnät har alltid varit en viktig del i livet, inte minst för framgång inom affärsvärlden, men även för personligt välmående (aka personlig framgång).

Både LinkedIn och Facebook bygger på att skaffa sig rätt kontakter, och möjligheten att hitta nya kontakter.

Sociala nätverk som vi känner till dem idag är en modern konstruktion, men redan innan romarriket och de grekiska filosoferna anordnades träffar för att personer i ett visst samhällsskikt skulle lära känna varandra och få kontakt.

Principerna från stoicismen kan appliceras på nästan allting du gör i livet, och eftersom det är råd som följs så finns det även ett enormt utrymme för fri tolkning. Det gör att det blir ännu enklare att applicera, eftersom du kan tolka råden och lösningarna fritt – anpassat efter din situation.


9 stoiska övningar för ett bättre liv

1. Utöva fattigdom och missnöje

“It is in times of security that the spirit should be preparing itself for difficult times; while fortune is bestowing favors on it is then is the time for it to be strengthened against her rebuffs.” -Seneca

Seneca fick ta del av omätliga rikedomar som lärare till kejsare Nero. Han föreslår att några dagar varje år borde spenderas som utfattig.

Ta med dig lite mat, dina fulaste kläder, och ta dig bort från din dagliga trygghet. Ställ dig öga mot öga med “begär”, och fråga dig: “Är detta verkligen min värsta rädsla?”

Detta menade han bokstavligen – inte metaforiskt.

Här är anledningarna:

  • Att vara rik betyder ingenting om du tappar greppet om verkligheten, och det blir svårt att behålla rikedomen om du inte har någon annan lycka i livet.
  • Känslor som rädsla och ångest har nästan aldrig sina rötter i erfarenhet. Därför borde du göra dig bekväm med det sämsta tänkbara utfallet, för sanningen är att det sällan är så illa som du förväntar dig.

2. Träna upp din iakttagelseförmåga

“The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way.” -Marcus Aurelius

När Obama kandiderade till president bröt en rasskandal lös i USA (Reverend Wright-skandalen). Joe Klein frågade Obama hur han skulle svara på det hela.

Obama sade att det bästa han kunde göra är inte att försöka reparera skadan, utan att tala till det amerikanska folket som en vuxen.

Det var det bästa han kunde göra i situationen och, enligt honom själv, det enda som kunde vända det negativa till någonting positivt.

Detta är också ett utmärkt exempel på hur stoikerna tänkte.

Det vi kan göra för att träna upp vår iakttagelseförmåga är att se varje motgång som en chans till lärdom.

För en stoiker finns det inga bra eller dåliga situationer. Endast iakttagelser, personliga upplevelser och följaktiga handlingar.

3. Kom ihåg hur obetydligt allting är

“Alexander the Great and his mule driver both died and the same thing happened to both.” -Marcus Aurelius

Det är viktigt att inte ta vissa saker på för stort allvar. När allting kommer omkring är det mesta ganska obetydligt.

När Marcus Aurelius kände sig upprörd och arg över någonting, brukade han skriva ned en lista över alla kända personer som någon gång har känt hat, ilska, irritation, för att tänka:

Vad betyder detta idag? Ingenting“.

Nyckeln är att påminna sig om hur liten man är, och hur litet allting är. Nyfunnen framgång och rikedom blir snart nog status quo, och dina ägodelar existerar bara i ett ögonblick i tidslinjen av ditt liv.

Så om ingenting spelar någon roll, vad är det som betyder något?

Att vara här och nu. Att vara en god person som gör det som är rätt.

Steve Jobs, som ett exempel, motiverades av detta:

“We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So, it better be damn good. It better be worth it.” – Steve Jobs

4. Öva på att se saker ur ett större perspektiv

“The view from above changes our value judgments on things: luxury, power, war…and the worries of everyday life become ridiculous.”- Pierre Hadot

Precis som den förra övningen lär denna övning oss att se hur små vi är i det stora hela.

Det ger oss perspektiv att tänka på alla 10 miljoner människor som bor i Sverige, de 1,5 miljarder som bor i Kina, och de 7.7 miljarder människor i världen.

Finns det någon som har det värre än du? Om ni skulle sitta öga mot öga och jämföra problem, skulle du skämmas över att berätta om dina motgångar?

Rätt perspektiv får våra små problem att försvinna, och förstå att vi kanske inte har det så dåligt som vi tror.

5. Meditation (Memento Mori – Glöm inte att du är dödlig)

“Let us prepare our minds as if we’d come to the very end of life. Let us postpone nothing. Let us balance life’s books each day. … The one who puts the finishing touches on their life each day is never short of time.” Seneca

Att meditera är för stoikerna ett sätt att få självinsikt. Det är en chans att reflektera över ditt liv, dina val och dina handlingar.

En del av meditationen är att påminna dig om att du är dödlig, att livet är kort och att inte slösa bort din tid på onödiga tankar och känslor.

Att konstant påminna dig om att du kommer dö är bara deprimerande om du inte förstår poängen.

Det handlar om självmotivation, att uppnå det man vill med livet och att inte skjuta på saker till nästa dag.

6. Fråga dig: “Är detta något jag har kontroll över?”

“The chief task in life is simply this: to identify and separate matters so that I can say clearly to myself which are externals not under my control, and which have to do with the choices I actually control” -Epictetus

Detta är den viktigaste principen inom stoicismen:

Att kunna skilja på det vi har kontroll över, och det vi inte har kontroll över.

Du kan önska hur mycket du vill, men du kommer inte bli längre eller kortare.

Du kommer inte att kunna återuppliva en avliden släkting, och hur mycket du än vill kommer du inte vinna lotteriet.

Tiden du spenderar på att önska, vilja, försöka är bortkastad. Det du har kontroll över däremot, är dina handlingar och känslor gentemot dessa önskningar.

Kan du göra någonting åt att faktiskt komma ett steg närmre sin önskan?

Om du kan, varför har du inte gjort det än? Om du inte gjort det än, är din önskan verkligen tillräckligt stark?

Stoicismen lär oss att skilja på det vi kan kontrollera, och det vi inte kan kontrollera.

7. Journalskrivning

Stoicismens 3 frontfigurer, Marcus Aurelius, Epiktetos, och Seneca levde otroligt skilda liv, men en sak hade de alla gemensamt:

Att skriva en daglig journal.

På ett sätt är handlingen att skriva journal, essensen i stoicismen.

Journalen är så mycket mer än en enkel dagbok. Det är ett sätt att expandera ditt inre.

Att förbereda dagen som kommer. Reflektera över dagen som passerat. Påminna dig om vad du lärt dig från dina mentorer och dina erfarenheter.

Stoikerna vände sins tankar upp och ned, ut och in, och mediterade med dem i åtanke för att etsa in de viktigaste lärdomarna i minnet – för att de skulle bli ett med vem de var.

För att det bästa av dina lärdomar och erfarenheter ska bli en del av vem du är, måste du repetera dem gång på gång.

8. Negativ visualisering

Stoikerna lämnade oss mycket visdom vi kan ta lärdom av, och negativ visualisering är en av de viktigaste.

Negativ visualisering handlar om att visualisera det värsta tänkbara utfallet, och övningen hjälper dig att förbereda dig inför hinder samt att bygga upp en inre styrka.

I affärsvärlden kan det betyda att göra en obduktion i förväg på t.ex. en marknadskampanj, så att material och processer finns förberett om det värsta skulle hända.

Utanför affärsvärlden kan det betyda att du tänker dig det värsta som kan hända under en kommande familjeresa, och stålsätta dig mentalt.

Det kan även betyda att du, under din meditation, inleder en separat övning där du visualiserar allting (familj, vänner, ägodelar) som betyder mest för dig. Sedan visualiserar du hur livet vore utan allt detta.

Än en gång, detta kan lätt uppfattas som en form av självplågeri, men det handlar om att stålsätta sig och förminska livets alla oundvikliga motgångar.

Är du beredd på det värsta kan du inte annat än acceptera en dålig situation, när den dyker upp, för vad den är och agera följaktligen.

9. Amor Fati – Älska allting som händer

“Do not seek for things to happen the way you want them to; rather, wish that what happens happen the way it happens: then you will be happy.” -Epiktetos

Även om stoikerna var besatta över att ha denna livsattityd, så var det Friedrich Nietzsche som beskrev storheten i människan som “Amor Fati” – en kärlek för ödet.

Amor Fati är kanske den ultimata övningen för att lära sig ta vara på alla tillfällen som ges och att inte slösa bort dem.

Att inse att alla hinder och motgångar du upplever är som vedklabbarna som slängs på en redan brinnande eld. Det är bränslet för dig att fortsätta framåt, och att ta vara på varje tillfälle på vägen.

Summering

Stoicismen är en ideal filosofi för dagens värld. I en värld (och i ett land) där de mest triviala händelserna kan blåsas upp till att bli storslagna folkdrev är oturligt.

Vad spelar det egentligen för roll om du hittat ett djur i din müslipåse? Det bevisar att müslin faktiskt är naturlig, var lycklig över att du inte åt larven och att du ska titta nogrannare nästa gång.

Kommer du närmre ditt drömjobb för att du blir ledsen om din jobbansökan blir avslagen? Förmodligen inte. Finns det någonting du kan kontrollera i det hela? Absolut, du kan kontrollera din utbildning, hur du ansöker och vad som står i din ansökan. Du kan inte göra mer än ditt bästa.

Kommer du att må bättre av att bli arg när en kompis avbokar i sista minuten, för tredje gången i rad? Nej. Spelar det någon större roll i det stora hela? Nej.

Kommer du få mindre ont i ryggen för att du klagar på hur ont i ryggen du har? Nej. Om du tar ett kliv tillbaka, och försöker föreställa dig hur personer i din sits har det i t.ex. Kambodja, Pakistan, vissa delar av Indien – har de det bättre eller sämre? Om ditt jobb påverkas av det, kan du skaffa ett annat jobb?

Att be om hjälp är den största styrkan du kan ha. För de flesta, finns hjälpen vi behöver redan inom oss.

Du vet förmodligen redan vad du behöver göra för att uppnå dina mål och drömmar, men frågan är…

Är du villig att göra uppoffringarna som krävs och villig att släppa tyglarna som binder fast dig vid din trygghet?

Stoicismens principer kan hjälpa dig på vägen, eller så kan de inte det.

Det är upp till dig, och ingen annans ensak.